Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Wkład w rozwój infrastruktury i kultura innowacji

Realizując zlecone nam projekty komercyjne urzeczywistniamy zmiany warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, które czynią życie ludzi i funkcjonowanie przedsiębiorstw prostszym, bardziej bezpiecznym, czy mówiąc najprościej, lepszym. Dzięki pracom inżynieryjnym pomagamy również chronić przyrodę. To rozwój, w który jako generalny wykonawca mamy namacalny wkład. Na naszych oczach otoczenie ulega przekształceniu: tak na poziomie kraju, jak i niewielkich społeczności lokalnych. Przez ponad 50 lat obecności na rynku, przy naszym zaangażowaniu powstało lub zostało zmodernizowanych tysiące kilometrów dróg: autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, ale również tych niewielkich, lokalnych – nie mniej istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Nie sposób nie wspomnieć też o  infrastrukturze kolejowej, dzięki której polska kolej zmienia się po latach stagnacji. To także tysiące mieszkań, obiektów przemysłowych i kubaturowych, w tym infrastruktury technicznej, wspomagającej ochronę środowiska. Staramy się, by wszystkie realizowane przez nas projekty były wykonywane nie tylko z najwyższą starannością, ale również, by dzięki naszej wiedzy i wciąż rozbudowywanym kompetencjom sam proces ich realizacji był coraz bardziej efektywny, a w tym mniej obciążający dla otoczenia.