Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Nagrody i wyróżnienia w 2019 roku

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2019 roku (w porządku chronologicznym)

 • Best Quality Employer 2018. Ten prestiżowy tytuł przyznało Budimeksowi w styczniu 2019 roku Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Inicjatywa ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw, które wyróżniają się rzetelnością pod względem polityki zatrudnienia, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. To firmy godne zaufania, dbające o rozwój pracowników oraz zapewniające stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę w pracy. (styczeń)
 • Wykonawca Roku 2019. Wyróżnienie przyznane Budimeksowi przez jeden z najbardziej cenionych w branży budowlanej magazynów „Builder”. (luty)
 • „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W siedemnastym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, znalazły się dwa programy społeczne Budimeksu: „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” oraz „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat”. Raport to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Przedstawia on najbardziej inspirujące i godne naśladowania działania firm w zakresie CSR. (marzec)
 • Dobroczyńca Roku 2019. Budimex zwyciężył w XXII edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” w kategorii „Edukacja – duża firma”. Kapituła nagrodziła firmę za współpracę z Fundacją trzy czte ry!, w ramach której powstała pod Białymstokiem pierwsza w Polsce leśna Szkoła Podstawowa „Puszczyk”. (maj)
 • Tytuł „Firmy Dobrze Widzianej”. Budimex znalazł się wśród laureatów konkursu Firma Dobrze Widziana, zorganizowanym przez Business Centre Club w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem było wyłonienie firm, które w sposób szczególny wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. (maj)
 • Polski Przedsiębiorca 2018 – Lider Przemysłu. W czerwcu 2019 roku Prezes Budimeksu odebrał z rąk Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, nagrodę Polski Przedsiębiorca 2018 – Lider Przemysłu – Gazety Polskiej Codziennie. To szósta edycja tego konkursu – Budimex znalazł się wśród zaledwie sześciu firm nagrodzonych tym wyróżnieniem. (czerwiec)
 • Budowa Roku 2018. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa już po raz 29. rozdał coroczne nagrody za najlepsze realizacje budowlane. Uznanie jury zdobył budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową i instalacjami technicznymi, zrealizowany przez Budimex dla firmy Nuctech Warsaw Company. (sierpień)
 • Perły HR w kategorii Best Recruitment Team 2019. ​Nagroda ta została przyznana naszemu​Działowi Rekrutacji i EB. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do specjalistów i firm zajmujących się dostarczaniem szeroko rozumianych usług HR. Ideą Konkursu jest integracja środowiska rekrutacyjnego i stworzenie szansy promocji jego potencjału. (październik)
 • Klient Roku Oracle. Budimex otrzymał wyróżnienie za wdrożenie chmurowego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi – HRIS (Human Resources Information System). To nagroda dla całego zespołu HR, który przy wsparciu zespołu IT wdrożył pierwsze funkcjonalności HRIS w ciągu zaledwie 8 miesięcy. (październik)
 • Sportowy Obiekt Roku 2019. Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne zrealizowane przez Budimex zdobyło prestiżowy tytuł Sportowego Obiektu Roku 2019 przyznawany przez Klub Sportowej Polski. Organizację tworzy 991 organizacji: samorządów, firm budowlanych, organizacji sportowych i edukacyjnych. (listopad)
 • CIJ Award – Leading Green Warehouse Development. Centrum Logistyczne Lidla w Kałuszynie, zrealizowane przez Budimex w 2018 roku, zdobyło w listopadzie 2019 roku prestiżową nagrodę CIJ Award w kat. Leading Green Warehouse Development. Obiekt zrealizowany dla Lidla został uznany za najlepszy w Polsce obiekt logistyczny pod kątem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. (listopad)
 • „Buduj Bezpiecznie 2019”. Pierwsze miejsce dla Budimeksu za budowę zakładu testowania silników lotniczych w Tajęcinie. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy na szczeblach okręgowych. Ma na celu promowanie Generalnych Wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy – co wpływa na wzrost ogólnego poziomu bezpieczeństwa w budownictwie w  skali kraju. (listopad)
 • Top Marka 2019. Budimex zdobył pierwsze miejsce w rankingu prestiżowego miesięcznika „Press” w kategorii – branża budowlana. Wartość i siła marki Budimex w mediach była w 2019 roku dwukrotnie większa niż Skanska, Strabag czy Echo Investment. W rankingu wszystkich marek obecnych w Polsce Budimex zajął 62. miejsce, wyprzedzając takie firmy, jak: Biedronka, ING Bank, Apple, Nike czy Opel. (listopad)