Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Pozostałe

Ponadto Budimex SA zaangażował się w miejski program akceleracyjny WARSAW booster’19 realizowany dla m.st. Warszawy przez Seriatim Foundation. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie młodych lokalnych firm technologicznych w nawiązywaniu relacji z władzami miasta i przedsiębiorstwami działającymi w Warszawie. Edycja skupiła się na poszukiwaniu rozwiązań z obszaru zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.

Kolejnym zewnętrznym działaniem było zorganizowanie przez Budimex SA i fundusz inwestycyjny YouNick Mint Venture Day, którego celem było poszukiwanie rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.