Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Struktura sprzedaży

Struktura sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego:

Rodzaj obiektów Wartość sprzedaży
2019 2018
mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 3 092 43,2% 3 163 44,9%
kolejowe 1 190 16,6% 634 9,0%
kubaturowe, w tym: 2 870 40,1% 3 250 46,1%
 – niemieszkaniowe 2 215 31,0% 2 537 36,0%
 – mieszkaniowe 655 9,2% 713 10,1%
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych 7 152 100,0% 7 047 100,0%

Przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły w 2019 roku 557 811 tysięcy złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 1,8%. Należy jednak pamiętać, że przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej są księgowo rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę, po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.

W roku 2019 na całym rynku deweloperskim można było zaobserwować nieznaczne zwiększenie tempa przedsprzedaży nowych mieszkań w stosunku do poprzedniego roku. Przedsprzedaż netto nowych lokali z naszej oferty w całym roku 2019 wyniosła 1 655 sztuk, w porównaniu do 1 208 rok wcześniej.