Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Podmioty zależne i współzależne

GRI: [ 102-45 ]

Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nazwa jednostki Siedziba Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów (%)
Budimex SA (jednostka dominująca) Warszawa / Polska n.d.
Mostostal Kraków SA Kraków / Polska 100,00%
Mostostal Kraków Energetyka Sp. z o.o. Kraków / Polska 100,00%
Budimex Bau GmbH Kolonia / Niemcy 100,00%
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00%
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00%
SPV-PIM1 Sp. z o.o. Warszawa / Polska 100,00%
Budimex Kolejnictwo SA Warszawa / Polska 100,00%
Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. Warszawa / Polska 51,00%
FBSerwis SA* Warszawa / Polska 100,00%
FBSerwis A Sp. z o.o. 1 Warszawa / Polska 100,00%
FBSerwis B Sp. z o.o. 1 Warszawa / Polska 100,00%
FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 1 Tarnów / Polska 100,00%
FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 1 Bielany Wrocławskie / Polska 100,00%
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. 1 Ścinawka Dolna / Polska 100,00%
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 1 Kamieńsk / Polska 80,00%

*Budimex SA kupił 51% akcji FBSerwis SA w dniu 3 lipca 2019 roku i tym samym przejął kontrolę nad spółką i jednostkami od niej zależnymi.