Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Wypadki i choroby przy pracy

Wypadki przy pracy

GRI: [ 403-9 ]
2018 2019
Grupa Budimex
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych 0 2
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 121 130**
2
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 8,89 8,44
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych 2 1
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 0,15 0,06
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych 119 127
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich  przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 8,74 8,24
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich 3 1
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich
– w tym liczba wypadków zbiorowych pracowników podmiotów trzecich
104
 
72
0
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 8,37 4,03
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 3 3
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 0,24 0,17
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 97 68
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich  przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 7,81 3,81
w tym Budimex SA
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych 0 1
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 69 72
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 7,12 7,46
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych 2 1
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 0,21 0,10
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych 67 70
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich  przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 6,91 7,25
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich 3 1
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 103 72
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 8,29 4,03
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 3 3
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 0,24 0,17
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich 97 68
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich  przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich 7,81 3,81

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości s Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA). Wypadki oraz wskaźniki wypadkowości wśród pracowników podmiotów trzecich dotyczą wyłącznie spółki Budimex SA.

Uwaga: Dla wskaźników wypadkowości wskazanych przez GRI Standards przyjęto przelicznik 1 000 000 h pracy. Tj. kalkulowano je jako iloraz liczby wypadków, dzielonych przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin pomnożony następnie przez 1 000 000 h. W przypadku braku dokładnej rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przyjmowano iloczyn średniej liczby pracowników w ciągu roku i liczby godzin pracy w roku przy założeniu 8 godzinnego dnia pracy.

**W 2019 r. w Budimex SA miały miejsce 2 wypadki zbiorowe w których zostały poszkodowane 4 osoby, w tym miały miejsca 2 zgony. W pozostałych spółkach Grupy nie odnotowano wypadków zbiorowych.

Wypadki przy pracy zbiorowe  2019
wśród pracowników własnych 2
wśród pracowników podmiotów trzecich 0
Łączna liczba Poszkodowanych w wypadkach 2019
wśród pracowników własnych 74
wśród pracowników podmiotów trzecich 72

Choroby przy pracy

GRI: [ 403-10 ]

Grupa Budimex

2018 2019
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 0
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych 1 0
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0
w tym Budimex SA
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych 0 0
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych 1 0
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich 0 0

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków Sp. z o.o., Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA).