Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budownictwo hydrotechniczne

Kolejne priorytety i wyzwania są definiowane w budownictwie hydrotechnicznym. Należy wskazać przede wszystkich na duże potrzeby inwestycyjne o obszarze inwestycji portowych, dróg wodnych oraz projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Głównym celem rządu w obszarze rozwoju infrastruktury, transportu i gospodarki wodnej jest zwiększenie możliwości przeładunkowych trzech polskich portów morskich w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Wartość inwestycji portowych w nadchodzących 10 latach może osiągnąć 20-25 miliardów złotych. Część zadań zostanie najprawdopodobniej zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z przyjętymi przez rząd „Założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do 2030” wartość planowanych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury transportu wodnego w latach 2016-2030 wyniesie ponad 77 miliardów złotych. Inwestycje w dziedzinie transportu wodnego mają być wsparte wzrostem nakładów na projekty inwestycyjne w obszarze ochrony przeciwpowodziowej, które uzyskają istotne wsparcie finansowe między innymi Banku Światowego.