Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Materiały i surowce

Wpływ na środowisko mają też zwożone na budowę materiały i surowce wykorzystywane podczas realizacji prac. Najczęściej używanymi przez nas surowcami i materiałami są: asfalt drogowy zwykły i modyfikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy. Z tego potencjalnie powtórnemu przetworzeniu ulegają: żużel, urobek skalny, cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, mieszanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno.

Efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały i surowce oraz ich recykling umożliwia VE (value engineering) – system monitoringu ich zużycia, który służy do optymalizacji wykorzystania materiałów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. VE pozwala również na redukcję kosztów, co jest bardzo dobrym przykładem działania mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści biznesowych.

Aby zoptymalizować transport materiałów i tym samym minimalizować ślad węglowy całej inwestycji, posiadamy sieć własnych wytwórni mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5-6 tygodni mogą być przeniesione do innej lokalizacji.