Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Inne działania

Oprócz wymienionych programów społecznych Grupa Budimex, kontynuowała realizację inicjatyw o tematyce społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, w tym również wspierających promowanie kultury fizycznej i sportu. Warto wspomnieć o następujących inicjatywach:

  • program stypendialny „Odkrywcy Diamentów”, którego ideą jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania,
  • wsparcie działalności Fundacji Demos, która pomaga młodym ludziom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne. Rozwija także działalność wydawniczą zorientowaną na zagadnienia społeczne, edukacyjne i kulturowe,
  • odbudowa polskiego kościoła w Krakowcu na Ukrainie,
  • wsparcie organizacji wydarzeń i drużyn sportowych: Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, Klub Piłkarski Stomil Olsztyn, Polski Związek Brydża Sportowego, zespół piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk, drużyna piłkarska Sokół Ostróda i Klub Sportowy Koszykówki Kobiecej „Katarzynki” w Toruniu,
  • inne projekty, które wpisują się w cele społeczne Budimeksu i są skierowane do dzieci i młodzieży, np. Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacji Onkologicznej Nadzieja, Szkołom Podstawowym i Politechnikom.