Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zatrudnienie

Zatrudnienie na koniec roku

GRI: [ 102-8 ]
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex* 1338 5568 6906 1456 6022 7478
– rynek polski 1334 4496 5830 1451 4987 6438
czas określony 391 1772 2163 376 1820 2196
czas nieokreślony 943 2724 3667 1075 3167 4242
pełen etat 1314 4480 5794 1431 4969 6400
niepełny etat 20 16 36 20 18 38
wiek poniżej 30 482 927 1409 473 863 1336
wiek 30-50 773 2748 3521 879 3048 3927
wiek powyżej 50 79 821 900 99 1076 1175
osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne** 114 77 191 117 311 428
– rynek niemiecki 4 1072 1076 5 1035 1040
czas określony 0 1052 1052 3 1005 1008
czas nieokreślony 4 20 24 2 30 32
pełen etat 4 1072 1076 5 1035 1040
niepełny etat 0 0 0 0 0 0
wiek poniżej 30 0 120 120 0 145 145
wiek 30-50 1 606 607 1 560 561
wiek powyżej 50 2 346 348 4 330 334
osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne** 2 1 3 1 2 3
Budimex SA 1216 4782 5998 1187 4415 5602
– rynek polski 1212 3857 5069 1182 3504 4686
czas określony 356 1524 1880 285 1120 1405
czas nieokreślony 856 2333 3189 897 2384 3281
pełen etat 1199 3860 5059 1163 3496 4659
niepełny etat 15 10 25 19 8 27
wiek poniżej 30 451 803 1254 404 624 1028
wiek 30-50 695 2459 3154 704 2316 3020
wiek powyżej 50 68 608 676 74 564 638
osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne** 99 73 172 76 55 131
– rynek niemiecki 4 925 929 5 911 916
czas określony 0 906 906 2 883 885
czas nieokreślony 4 19 23 3 28 31
pełen etat 4 925 929 5 911 916
niepełny etat 0 0 0 0 0 0
wiek poniżej 30 0 97 97 0 129 129
wiek 30-50 1 537 538 1 499 500
wiek powyżej 50 3 291 284 4 283 287
osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne** 2 1 3 1 2 3

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA).
** nie wliczane do ogółu pracowników, nie obejmujące podwykonawców

Przyjęcia nowych pracowników

GRI: [ 401-1 ]
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex* 273 2481 2754 237 1750 1987
– rynek polski 273 1557 1830 234 791 1025
wiek poniżej 30 164 497 661 128 254 382
wiek 30-50 97 838 935 95 411 506
wiek powyżej 50 12 222 234 11 126 137
% udział nowych pracowników 21% 35% 31% 16% 16% 16%
– rynek niemiecki 0 924 924 3 959 962
wiek poniżej 30 0 162 162 0 185 185
wiek 30-50 0 493 493 1 544 545
wiek powyżej 50 0 269 269 2 230 232
% udział nowych pracowników 0 86% 86% 0 93% 93%
Budimex SA 237 2185 2422 168 1234 1402
– rynek polski 237 1386 1623 165 389 554
wiek poniżej 30 150 418 568 98 132 230
wiek 30-50 79 768 847 59 211 270
wiek powyżej 50 8 200 208 8 46 54
% udział nowych pracowników 20% 36% 32% 14% 11% 12%
– rynek niemiecki 0 799 799 3 845 848
wiek poniżej 30 0 135 135 0 171 171
wiek 30-50 0 435 435 1 477 478
wiek powyżej 50  0 229 229 2 197 199
% udział nowych pracowników 0% 86% 86% 0% 93% 93%

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA).

Odejścia pracowników

GRI: [ 401-1 ]
2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex 205 1911 2116 237 2111 2348
– rynek polski 205 909 1114 234 1114 1348
wiek poniżej 30 74 260 334 95 283 378
wiek 30-50 110 499 609 124 612 736
wiek powyżej 50 21 150 171 15 219 234
wskaźnik fluktuacji 15,4% 20,3% 19,2% 16,1% 22,3% 20,9%
– rynek niemiecki 0 1002 1002 3 997 1000
wiek poniżej 30 0 175 175 0 142 142
wiek 30-50 0 545 545 1 584 585
wiek powyżej 50 0 282 282 2 271 273
wskaźnik fluktuacji 0,0% 94,6% 94,6% 60% 96% 96%
Budimex SA 185 1596 1781 196 1602 1798
– rynek polski 185 723 908 193 742 935
wiek poniżej 30 66 190 256 87 191 278
wiek 30-50 103 412 515 98 425 523
wiek powyżej 50 16 121 137 8 126 134
wskaźnik fluktuacji 15,2% 18,7% 17,9% 16,3% 21,2% 20,0%
– rynek niemiecki 0 880 880 3 860 863
wiek poniżej 30 0 142 142 0 122 122
wiek 30-50 0 494 494 1 511 512
wiek powyżej 50 0 244 244 2 227 229
wskaźnik fluktuacji 0,0% 96,49% 96,49% 60% 94% 94%

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA).

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

GRI: [ 102-41 ]
2018 2019
Grupa Budimex, w tym: 96,5% 81,4%
Budimex SA 99,2% 99,6%
BX Nieruchomości Sp. z o.o. 0,0% 0,0%
BX Kolejnictwo SA 0,0% 0,0%
FBSerwis SA 0,0%
Mostostal Kraków SA 99,5% 99,7%

Uwaga: dane odnoszą się do rynku polskiego.

Liczba pracowników, którzy na 31.12 przebywali na urlopach macierzyńskich

GRI: [ 401-3a ]
 

 

2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex* 75 6 81 114 6 120
– rynek polski 75 4 79 114 5 119
– rynek niemiecki 0 2 2 0 1 1
Budimex SA 148 277 425 99 6 105
– rynek polski 148 247 395 99 5 104
– rynek niemiecki 0 30 30 0 1 1

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA); bez FBSerwisSA w roku 2018.

Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili z urlopów macierzyńskich

GRI: [ 401-3b ]
 

 

2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex* 72 287 359 87 337 424
– rynek polski 72 259 331 87 315 402
– rynek niemiecki 0 28 28 0 22 22
Budimex SA 70 267 337 76 304 380
– rynek polski 70 241 311 76 283 359
– rynek niemiecki 0 26 26 0 21 21

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków Sp. z o.o.); bez FBSerwis SA w roku 2018.

Odsetek pracowników, którzy w ciągu 12 m-cy od powrotu z urlopu macierzyńskiego zakończyli pracę w firmie

GRI: [ 401-3c ]
 

 

2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex  31% 12% 16% 18% 12% 14%
– rynek polski 32% 10,50% 15,20% 18% 10% 11%
– rynek niemiecki 0% 25% 25% 0 55% 55%
Budimex SA 31,4% 11,6% 15,7% 20% 13% 14%
– rynek polski 31,4% 10,4% 15,1% 20% 10% 12%
– rynek niemiecki 0,0% 23,1% 23,1% 0% 52% 52%

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o., FBSerwis SA, włączając działalność na rynku niemieckim (Budimex SA i Mostostal Kraków SA); bez FBSerwis SA w roku 2018.