Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budownictwo energetyczne

W ostatnich latach, segment budownictwa energetycznego utrzymywał dobre tempo wzrostu w wyniku postępującej realizacji kilku dużych bloków energetycznych o sumarycznej mocy 5,8 GW. Inwestycje w Jaworznie, Turowie, Stalowej Woli i na warszawskim Żeraniu znajdują się na etapie budowy, w niektórych przypadkach w bardzo zaawansowanej jej fazie, natomiast bloki w Opolu, Kozienicach, Włocławku i Płocku zostały oddane do użytku. Odpowiednio we wrześniu roku 2019 i styczniu roku 2020 podpisano umowę na realizację kolejnych bloków energetycznych w elektrowni w Puławach i elektrowni Dolna Odra. Ma to na celu zastąpienie mocy wytwórczej wyeksploatowanych jednostek, nowoczesnymi o większej sprawności. Ministerstwo Energii zaznacza jednak, że nowy blok w Elektrowni Ostrołęka o mocy 1000 MW będzie ostatnim obiektem tego typu o tak istotnej wartości wykonanym w Polsce. Kolejne realizacje będą koncentrowały się na obiektach mniejszych, opartych przeważnie na paliwach innych niż węgiel. Koncepcja dywersyfikacji mocy zainstalowanej w systemie zawarta w „Polityce energetycznej Polski do roku 2040” zakłada stopniowe wygaszanie konwencjonalnych źródeł energii tj. elektrowni węglowych i zwiększanie skali inwestycji w obszarze morskich elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych oraz elektrowni atomowej. Do roku 2040 szacunkowa wartość inwestycji wynikających z realizacji opracowywanej polityki wyniesie nawet 400 miliardów złotych, w tym koszt elektrowni atomowej szacowany jest na 120-180 miliardów złotych. Wartość wszystkich potencjalnych inwestycji wiatrowych na polskiej części Morza Bałtyckiego szacowana jest na ok.100-120 miliardów złotych. W najbliższych latach należy spodziewać się dalszej realizacji programów inwestycyjnych na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu.