Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

List prezesa

GRI: [ 102-14 ]

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiam Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Budimex za 2019 rok podsumowujący nasze wyniki finansowe oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Rok 2019 był dla Grupy Budimex czasem pełnym wyzwań. Skupiliśmy się na poprawie rentowności kontraktów. Włożyliśmy wiele wysiłku w pracę nad kontraktami mniej zyskownymi, starając się wygenerować na nich marżę dodatnią. Skoncentrowaliśmy się też na poprawie przepływu gotówki i pozyskaniu nowych zleceń od inwestorów. Zaczynaliśmy rok z mniej pozytywnymi założeniami, ale finalnie osiągnęliśmy wyniki lepsze niż zakładaliśmy.

Grupa Budimex 2019 rok zakończyła z przychodem wynoszącym 7,57 mld złotych, który był nieco wyższy niż w roku 2018, m.in. dzięki rozpoczęciu konsolidacji wyników Grupy FBSerwis w drugim półroczu. Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 226 mln zł, co daje rentowność na poziomie 3%. Na koniec grudnia stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 355 mln złotych i był wyższy o ponad 200 mln złotych niż rok wcześniej, pomimo wydatku na zakup FBSerwisu oraz wypłaty dywidendy.

Mamy świadomość, że za każdym sukcesem firmy stoją ludzie, dlatego dokładamy wszelkich starań, by praca w Grupie Budimex była satysfakcjonująca i dawała szanse rozwoju. Podobnie jak w latach ubiegłych budowanie angażującego środowiska pracy opieraliśmy na dwóch filarach:  inwestowaniu w  rozwój pracowników oraz dbaniu o ich bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jako firma z ponad 50-letnią tradycją, ceniona za doświadczenie, rzetelność i solidność wiemy, że jedynym słusznym kierunkiem jest działalność oparta o zasady zrównoważonego rozwoju. Specyfika naszego biznesu sprawia, że to co robimy, niesie długofalowe konsekwencje dla środowiska naturalnego i społeczeństwa. Dlatego duży nacisk kładziemy na ograniczanie wpływu na otoczenie przyrodnicze i zmian klimatycznych oraz efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Stale też rozwijamy działania na rzecz społeczności lokalnych.

W ubiegłym roku z naszych flagowych programów społecznych: Strefa Rodzica i Hello ICE skorzystało ponad 55 tysięcy dzieci. Zrealizowaliśmy osiem projektów wolontariackich, w których udział wzięło 75 wolontariuszy Budimeksu. Zasadziliśmy 200 drzew w ramach akcji „Drzewo za ankietę”. Wspólnie z innymi firmami wzięliśmy udział w #ideathonie – innowacyjnym projekcie wolontariatu kompetencyjnego, którego celem było wypracowanie rozwiązań prowadzących do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Wsparliśmy też kilkadziesiąt organizacji działających na rzecz rozwoju i pomocy w regionach mniej rozwiniętych.

W 2019 roku zostaliśmy uhonorowani wieloma prestiżowymi nagrodami, wśród których znalazły się: Dobroczyńca Roku, Firma Dobrze Widziana, Best Quality Employer, Perły HR, Top Marka Press, Firma Roku, Wykonawca Roku, czy Diament Infrastruktury i Budownictwa. Jesteśmy najchętniej wybieranym przez studentów i absolwentów pracodawcą, co pokazuje ranking Universum Global w kategorii „Inżynieria”.

Dziękuję naszym Pracownikom za zaangażowanie w pracę i w rozwój Grupy Budimex oraz Interesariuszom i Inwestorom za wieloletnią współpracę, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Dariusz Blocher
Prezes Zarządu Budimex SA