Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zmiany w organizacji Grupy Budimex

GRI: [ 102-10 ]

Zmiany w organizacji Grupy Budimex w 2019 roku

  • 2 stycznia 2019 roku spółki Budimex A Sp. z o.o. oraz Budimex PPP SA (nieobjęte konsolidacją ze względu na brak prowadzonej działalności operacyjnej) podpisały umowę zbycia ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem, odpowiednio, w spółkach Budimex SA Energetyka 2 s.j. oraz Budimex SA Energetyka 3 s.j. na rzecz spółki Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (objętej konsolidacją).
  • 3 lipca 2019 roku Budimex SA zakupił od Ferrovial Services International SE 51% akcji FBSerwis SA i tym samym przejął kontrolę nad spółką i jednostkami od niej zależnymi.
  • 13 sierpnia 2019 roku wspólnicy spółek Budimex SA Energetyka 1 Sp. j. oraz Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. podjęli uchwały o likwidacji spółek bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Spółka Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 września 2019 roku, natomiast spółka Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. w dniu 9 października 2019 roku.
  • 20 września 2019 roku wspólnicy spółki Budimex SA Budimex Budownictwo Sp. z o.o. s.c. podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki ze względu na osiągnięcie celu gospodarczego, dla jakiego spółka została założona.

Jednocześnie w 2019 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Grupą Budimex.