Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Grant na Wolontariat

Spośród innych działań prospołecznych z pewnością warto wspomnieć o tych, realizowanych przez samych pracowników. Od 2015 roku w firmie działa program wolontariatu pracowniczego „Grant na Wolontariat”. W ramach niego pracownicy mogą przez cały rok zgłaszać własne inicjatywy wolontariackie. Są one omawiane podczas kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który przyznaje granty na ich realizację. Wśród projektów przeważają prace remontowo-budowlane. W 2019 roku zgłoszono 30 projektów wolontariackich, z których 8 otrzymało grant. Nagrodzone projekty zostały zrealizowane przez 75 naszych wolontariuszy. Od czasu uruchomienia programu wolontariusze z Budimeksu zrealizowali w sumie 43 projekty.