Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom

Od 2012 roku realizujemy program „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”. W szpitalach, na oddziałach dziecięcych organizowane są miejsca, w których mali pacjenci oraz ich rodzice mogą wspólnie spędzić czas w przyjaznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych do domowych. Pozwala im to choć na chwilę zapomnieć o trudach choroby i leczenia. Jednym z najważniejszych aspektów tego programu jest osobiste zaangażowanie pracowników, którzy jako wolontariusze włączają się w urządzenie wyremontowanych pomieszczeń – pomagają w montażu i ustawianiu mebli, wykonują drobne prace wykończeniowe. Do tej pory uruchomiliśmy 32 Strefy Rodzica, a w planach już są kolejne. Przez wszystkie lata, licząc od 2012 roku, łącznie z 2019 rokiem ze Stref skorzystało 500 tysięcy dzieci i ich opiekunów. Ze Stref Rodzica zrealizowanych w samym 2019 roku skorzystało już 54 tysięcy dzieci i ich rodziców. (więcej informacji na: strefarodzica.budimex.pl)