Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budownictwo mieszkaniowe

Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, pomimo stosunkowo wysokiej dynamiki cen, w roku 2019 nastąpił niewielki wzrost liczby mieszkań sprzedanych przez spółki deweloperskie. Poziom sprzedaży mieszkań w roku 2020 jest trudny do oszacowania, jednakże istnieje kilka czynników, które uprawdopodabniają wzrost popytu na rynku.