Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

SAFEWAY

Jako jeden z 14 partnerów międzynarodowego konsorcjum Budimex SA działał w projekcie badawczo-rozwojowym o nazwie SAFEWAY (ang. Bezpieczna droga). Projekt polega na przeprowadzeniu czterech rzeczywistych studiów przypadków w czterech krajach, które powiązane są pięcioma korytarzami sieci bazowej TEN-T. Na obszarach tych prowadzone są m.in. badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi, pożarami, ryzykiem sejsmicznym oraz wysokimi temperaturami. W ramach projektu przewidywana jest pięciokrotna poprawa mobilności oraz obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury o co najmniej 20%. Jego realizacja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, stworzyć podstawy opracowania narzędzi służących do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń we wszystkich typach katastrof drogowych.