Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Wynagrodzenie

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet wg zajmowanego stanowiska

GRI: [ 405-2 ]
2018 2019
Grupa Budimex
Stanowiska robotnicze 20,0% 25,0%
st nierobotnicze 15,0% 18,0%
st kierownicze 6,0% 6,0%
st dyrektorskie 10,7% 10,0%
zarząd 60,0%
Budimex SA
Stanowiska robotnicze 20,0% 17,8%
st nierobotnicze 17,0% 19,9%
st kierownicze 7,0% 7,3%
st dyrektorskie 14,0% 11,9%
zarząd  –  –
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Stanowiska robotnicze 17,0% 16,00%
st nierobotnicze 5,9% 16,7%
st kierownicze 13,6% 24,0%
st dyrektorskie 0,7% 1,0%
zarząd 31,0% 29,6%
Mostostal Kraków SA
Stanowiska robotnicze
st nierobotnicze -1,7% 6,0%
st kierownicze 12,9% 21,6%
st dyrektorskie
zarząd
Budimex Kolejnictwo SA
Stanowiska robotnicze
st nierobotnicze 29,0% 10,0%
st kierownicze
st dyrektorskie
zarząd
FBSerwis SA
Stanowiska robotnicze 31,3%
st nierobotnicze 32,3%
st kierownicze 10,1%
st dyrektorskie 15,7%
zarząd

*dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA, Budimex Kolejnictwo SA, Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (nie obejmują FBSerwis SA. i rynku niemieckiego).

Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu w odniesieniu do oficjalnej płacy minimalnej

GRI: [ 202-1 ]
 

 

2018 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Grupa Budimex 117% 129% 129% 106% 112% 112%
Budimex SA 125% 133% 125% 146% 152% 152%

Uwaga: dane odnoszą się do rynku polskiego.