Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Członkostwo w organizacjach

GRI: [ 102-13 ]

Członkostwo w organizacjach [1]

 • Business Centre Club (BCC),
 • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda,
 • Federacja Przesiębiorców Polskich,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ),
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL),
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa (OIGD),
 • Polski Klaster Eksporterów Budownictwa,
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB),
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA),
 • Polsko-Litewska Izba Handlowa,
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG),
 • Porozumienie Pracodawców RP,
 • Railway Business Forum (RBF),
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG),
 • Wschodni Klaster Budowlany.

[1] W Polskim Związku Pracodawców Budownictwa przedstawiciel Budimex SA pełni funkcję członka zarządu, z kolei w Polskim Stowarzyszeniu Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Prezes Zarządu Budimex SA pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. W przypadku pozostałych organizacji mowa jest o zwykłym członkostwie.