Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budownictwo drogowe

W zakresie budownictwa drogowego we wrześniu 2019 roku, rząd przyjął zaktualizowany „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, z perspektywą do roku 2025” (PBDK). Nowy dokument zakłada zwiększenie budżetu programu ze 135,2 miliarda złotych do 142,2 miliarda złotych oraz przyrost liczby kilometrów objętych finansowaniem. Długość odcinków dróg krajowych planowanych do realizacji wynosi 3 568 kilometrów, względem 3 268 kilometrów umieszczonych w Programie przyjętym w 2017 roku. W latach 2021-2030, wielkość zamówień na rynku drogowym będzie również wspierana przez „Program Budowy 100 Obwodnic”, który został opublikowany w lutym 2020 roku. Wartość planowanych inwestycji została oszacowana na około 28 miliardów złotych, a zakres rzeczowy obejmie budowę 820 kilometrów dróg. Potencjalnym źródłem zamówień na rynku drogowym może być również koncepcja budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, która planowana jest na lata 2025-2030. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu mogą sięgnąć 25-30 miliardów złotych.