Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Naruszenia praw człowieka

Naruszenia praw człowieka, w tym dyskryminacja

GRI: [ 406-1, 412-3 ]
2018 2019
Liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0 0
Liczba przeanalizowanych ankiet kwalifikacyjnych (dostawcy) 1163 885
Liczba przeanalizowanych ankiet końcowych (dostawcy) 5329 1420