Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budownictwo kolejowe

Perspektywicznym obszarem budownictwa z punktu widzenia generalnego wykonawcy jest rynek budowy infrastruktury kolejowej. Zgodnie z aktualnym planem finansowania ”Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023” (KPK), PKP PLK będą realizowały projekty umieszczone na liście podstawowej o wartości 73,1 miliarda złotych. Dodatkowo, na liście rezerwowej uwzględniono 66 projektów o wartości około 32,6 miliarda złotych. Zgodnie ze stanem na połowę lutego 2020 roku, PKP PLK nie opublikowały planu zamówień na rok 2020. Zbliżający się koniec obecnej unijnej perspektywy finansowej może wpłynąć na zwiększenie aktywności przetargowej PKP PLK w celu dotrzymania terminów rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dużym wyzwaniem dla największych inwestorów infrastrukturalnych oraz środowiska wykonawczego będzie planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W scenariuszu optymistycznym, uruchomienie CPK nastąpi w 2027 roku. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami rządu, wartość planowanych inwestycji w ramach projektu to około 30-35 miliardów złotych.