Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Projekty społeczne pozostałych spółek grupy kapitałowej

Choć nasze kluczowe działania społeczne realizowane są przez spółkę dominującą – Budimex SA, warto też wspomnieć o najważniejszych działaniach pozostałych spółek z grupy kapitałowej. Budimex Nieruchomości pomógł entuzjastom kolarstwa z fundacji Młodej Kultury Hopsiup Project zorganizować na Stadionie Narodowym wystawę „Historia toru kolarskiego Nowe Dynasy”. Ten podupadły dziś tor funkcjonował niegdyś przy ul. Podskarbińskiej, obok budowanego przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. osiedla Mińska 69. Spółka włączyła się też w przygotowania do III Sportowego Dnia Dziecka – Turnieju dla Siekierkowskich Przedszkolaków oraz VI Czerwcówki pod Kopcem dla mieszkańców siekierkowskich osiedli. Angażowała się również w życie lokalnych społeczności innych miast, w których  prowadzi działalność. Podczas wrocławskiej III edycji akcji Dobre Sąsiedztwo, zaproszono lokalne organizacje z osiedla Grabiszyn-Grabiszynek do zgłaszania pomysłów na działania w najbliższej okolicy. Do zdobycia były mikrogranty – każdy w wysokości 3 000 zł. O tym jaki pomysł otrzymał wsparcie, w głosowaniu zadecydowali sami mieszkańcy. Z kolei w Gdańsku Budimex Nieruchomości kolejny raz został głównym sponsorem Biegowego Grand Prix i Święta Zaspy. W ramach świątecznej promocji „Rozdajemy domy na Święta” klienci kupujący mieszkanie od Budimex Nieruchomości pomagali jednocześnie stworzyć nowe domy dla bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Mostostal Kraków włączył się w ostatnim roku w: charytatywny bieg biznesowy Kraków Business Run 2019, Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci fundacji „Prometeusz Pro Publico Bono” w Krakowie oraz przekazał nagrody na X Małopolskie Mistrzostwa w Łamigłówkach Logicznych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego.

Ważnymi akcjami są również konkursy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych organizowane przez FBSerwis w miastach, w których spółka zajmuje się gospodarką komunalną. Przykładowo uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, biorący udział w konkursie „Bądźmy EKO dla Wrocławia” mieli za zadanie zbudować dowolną rzecz użytkową z odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale). Na autorów najlepszych prac, ich nauczycieli oraz szkoły, do których uczęszczają czekały wartościowe nagrody, a uroczysta gala odbyła się w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu. Podobne konkursy odbyły się również w innych miastach – np. tegoroczne konkursy „Bądź EKO Łodzianinem” oraz „Bądźmy EKO dla Kamieńska” zorganizowano pod hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki”. Uczniowie, odpowiednio łódzkich i kamieńskich szkół podstawowych mieli za zadanie stworzyć fikcyjne postacie – tytułowe Śmieciaki – wykorzystując wyłącznie odpady, które można wyrzucić do pojemnika na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Ta sama spółka włącza się też we wspólne akcje społeczne, realizowane lokalnie przez gminy i inne organizacje, którym bliskie jest kształtowanie właściwych zachowań związanych z gospodarką odpadową. FBSerwis SA stara się też w miarę możliwości odpowiadać na potrzeby służb ratowniczych, z którymi współpracuje (utrzymanie dróg).