Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Hello ICE

Kolejnym autorskim programem społecznym jest „Hello ICE”, który w 2019 roku zastąpił realizowany od roku 2009 „Domofon ICE”. Celem programu jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3) oraz przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kluczowymi elementami kampanii są interaktywna mapa, na której każdy może zaznaczyć niebezpieczne miejsce na trasie dzieci do szkoły lub przedszkola oraz zamieszczone na stronie materiały edukacyjne (gotowe skrypty do prowadzenia lekcji) dla nauczycieli, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i rodziców. Ponadto uczniowie wyposażani są w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. Program Hello ICE otrzymał patronat honorowy Ministra Infrastruktury oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także pozytywną opinię Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Do końca 2019 roku zgłoszono blisko 300 niebezpiecznych miejsc, zrealizowano 8 Dni Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz rozdano 1400 kart ICE z odblaskami. Maskotką programu jest sympatyczny tygrys Budi (więcej informacji na helloice.pl).