Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Pakiet socjalny

GRI: [ 401-2 ]

Nasi pracownicy korzystają z dedykowanej oferty benefitów, do których m in należą:

  • dodatkowe dopłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), tj. Budimex SA i spółki z Grupy Budimex zdecydowały się na dodatkowe, dobrowolne dopłaty do składek miesięcznych. Dzięki nim pracodawca pomaga pracownikom zbierać fundusze na wyższe emerytury w przyszłości,
  • bogaty pakiet świadczeń medycznych bez względu na stanowisko pracownika, szczepienia w miejscu pracy,
  • szeroki wybór usług w ramach kafeterii MyBenefit, dzięki czemu każdy pracownik może sam zdecydować, na co przeznaczy przypadające na niego środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • dofinansowanie aktywności sportowych w ramach inicjatywy „Aktywni BX” (sekcje sportowe) oraz możliwość korzystania z obiektów sportowych dzięki karcie MultiSport,
  • ubezpieczenie na życie oraz możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe kategorie ryzyka (poza ryzykami, których ubezpieczanie opłacane jest przez pracodawcę),
  • dodatkowy, płatny dzień wolny w dniu urodzin lub imienin,
  • atrakcyjne pożyczki i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
  • dodatki mieszkaniowe dla pracowników umysłowych,
  • upominki dla mam z okazji narodzin dziecka.

Warto też wspomnieć o tym, że co do zasady pracownicy fizyczni są zatrudniani na umowę o pracę. Ponadto pracując z dala od miejsca zamieszkania mogą liczyć na darmowe zakwaterowanie. Wszyscy pracownicy fizyczni, niezależnie, czy pracują w delegacji, czy w miejscu zamieszkania, codziennie mają zapewniony bezpłatny obiad.

Wdrażamy też zintegrowany system informatyczny wspierający zarządzanie kwestiami pracowniczymi – Human Resources Information System (HRIS) stworzony przez Oracle. Jego implementacja pozwoli jeszcze efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi, co przełoży się również na komfort samych zatrudnionych.

Najnowszy chmurowy system zarządzania zasobami ludzkimi klasy HRIS

Budimex jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która lokalnie wdraża ten system w tak szerokim zakresie. W planach jest objęcie rozwiązaniem Oracle głównych procesów „miękkiego” HR, takich jak ocena okresowa, stawianie celów, szkolenia i rozwój, planowanie sukcesji, rekrutacja a także wsparcie obszaru wynagrodzeń i benefitów. W ten sposób firma ma nadzieję zapewnić elastyczną samoobsługę dla pracowników i przełożonych, zgodną z najnowszymi światowymi praktykami. HRIS obejmie blisko 6 tysięcy pracowników w 5 spółkach Grupy Budimex. Prace nad wdrożeniem systemu trwają od początku 2019 roku.

Jesteśmy pierwszą spółką w Grupie Ferrovial, mającą takie rozwiązanie. Technologię dostarczył Orac-le, a za jej implementację odpowiedzialny jest Fizz Consulting, partner wdrożeniowy amerykańskiej firmy. To największy projekt tego typu realizowany w branży budowlanej i jedno z największych wdrożeń rozwiązań chmurowych w Polsce. HRIS będzie wspierał realizację działań HR poprzez dostęp pracowników do systemu na komputerze, tablecie i telefonie.