Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Przeciwdziałanie korupcji

Kwestie związane z przeciwdziałaniem korupcji

GRI: [ 205-2, 205-3 ]
2018 2019
Liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0* 0
Liczba szkoleń w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych 9 10
% pracowników zapoznanych z polityką i procedurami antykorupcyjnymi 100% 100%
Liczba i % osób zajmujących kierownicze stanowiska i pełniących funkcje przełożonych, które ukończyły szkolenia antykorupcyjne 250 (90%)
Dostawcy, którzy zapoznali się z polityką i przepisami antykorupcyjnymi (zapisy umowne) 100% 100%

* Zarejestrowane zostały dwa zgłoszenia, które można uznać za próbę prowokacji korupcyjnej.