Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Najważniejsze kontrakty

Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2019 roku:

Inwestor Rodzaj obiektu / projekt
 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego
w Gdyni”
 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej NR 7 na odcinku Dęblin – Nałęczów w km od 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C – odcinek Dęblin – Lublin)
Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM SA

Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP
Gmina Wałbrzych
oraz
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
o. Wrocław
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego
w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego PKN Orlen SA
w Płocku
ASBUD Mokotów Sp. z o.o Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Słonimskiego / Pamiętajcie o Ogrodach w Warszawie – Etap I Inwestycji Central Garden
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
o. Katowice
Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających