Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

SeNeX

Budimex pracuje nad innowacyjną technologią w energetyce

Konsorcjum złożone z przedstawicieli Budimex SA, Instytutu Energetyki-Instytutu Badawczego oraz Mostostalu Kraków, pracuje nad innowacyjnym projektem o nazwie: SeNeX. Technologia ma zapewnić ograniczenie emisji substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych typu MCP stosowanych w energetyce w Polsce.

Nowa technologia przeznaczona będzie dla sektora energetycznego, szczególnie ciepłowni i elektrociepłowni, a także dla zakładów przemysłowych, takich jak cukrownie , zakłady chemiczne.

Rozwiązanie problemu redukcji emisji zanieczyszczeń jest istotne z powodów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Niespełnienie limitów emisyjnych skutkować będzie karami finansowymi, a nawet nakazem odstawienia kotła grzewczego. Efektem może być ograniczenie zdolności produkcyjnych zakładów, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W projekcie wykorzystane zostaną opatentowane lance, zamontowane w kotle. Dzięki temu, możliwy będzie precyzyjnie kontrolowany wtrysk reagentów do redukcji dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenku azotu (NOx) – w odpowiednim zakresie temperatur wewnątrz kotła i niezależnie od jego obciążenia. Układem oraz położeniem lanc sterować będzie odpowiedni algorytm. Badania przemysłowe i rozwojowe, realizowane przez partnerów konsorcjum, obejmą model i pracę wybranego kotła, a ich celem będzie wskazanie optymalnego miejsca zainstalowania lanc. Określone zostaną parametry ich pracy, a także powstanie algorytm sterujący położeniem lanc oraz dozowaniem czynników redukujących.

W ramach SeNex zaprojektowana została specjalna instalacja, metoda jej wykonania oraz sposób integracji z infrastrukturą ciepłowni. Projekt zakończy się przeprowadzeniem testów, oceną efektywności oraz analizą techniczno-ekonomiczną proponowanego rozwiązania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Pierwsze prace nad technologią SeNeX rozpoczęły się w maju 2019 r. a ich zakończenie planowane jest na luty 2022 r.