Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

Zobowiązujemy w Kodeksie Kontrahenta naszych podwykonawców do respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowej na terenie danej inwestycji. Podwykonawcy, zainteresowani współpracą, w ramach składanej oferty muszą zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi standardów środowiskowych. Wymogi środowiskowe zawarte są w załączniku do umów „Wymagania w zakresie ochrony środowiska”. Każdy podwykonawca ma obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe zgodnie z systemem i standardem postępowania Grupy Budimex.

Każdy podwykonawca przechodzi przeszkolenie z procedur obowiązujących w zakresie ochrony środowiska, zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie sprawności technicznej poddawany jest również ich sprzęt. Pracownicy nadzoru danej budowy przechodzą specjalistyczne szkolenia z ochrony środowiska, a pozostali pracownicy biorą udział w cyklicznych szkoleniach pt. „Szkolenie z Zarządzania BHP i Ochrony Środowiska na kontrakcie”.

W 2019 roku kwalifikacji wstępnej poddano 885 podwykonawców i wykonano 1420 ocen podsumowujących współpracę, w ramach których analizowane były również kwestie środowiskowe. Stwierdzono nieprawidłowości związane z ochroną środowiska jedynie w 9 przypadkach.