Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Działalność rynkowa

Grupa Budimex to niekwestionowany lider rynku budowlanego. Doświadczenie, potencjał i zasoby jakimi dysponuje pozwalają jej prowadzić rocznie blisko 300 projektów z obszarów infrastruktury: drogowej, kolejowej, użyteczności publicznej oraz przemysłowej. Od zakupu w lipcu 2019 roku Grupy FBSerwis świadczy też na szeroką skalę usługi z zakresu facility management.

Działalność spółek wchodzących w skład Grupy Budimex każdego dnia przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Tylko w 2019 roku oddaliśmy kierowcom do użytku dziesiątki kilometrów dróg ekspresowych, autostrad, czy tak ważnych dla miast obwodnic, jak: 20- kilometrowy odcinek Obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1, 8-kilometrowy odcinek obwodnicy Skarżyska-Kamiennej w ciągu S7 – zakończony na 6 miesięcy przed umownym terminem, 10-kliometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 – oddany 3 miesiące przed zakładanym terminem, 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Suwałk, czy Trasę Niepodległości w Białymstoku – pozwalającą ominąć miasto od zachodu. Zakończyliśmy też kluczowe prace na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę i Lublin (lot B i C1).

W październiku 2019 roku uruchomiliśmy najwyższą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie wieżę kontroli ruchu lotniczego katowickiego portu Pyrzowice, wybudowaną na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zakończyliśmy budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Na jego otwarciu Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak podsumował współpracę z Budimeksem – spółką dominująca w Grupie Budimex – „Dziękuję Budimeksowi za staranną budowę i jak zawsze więcej niż przeciętny wysiłek, żeby pokonać wszelkie trudności. Cieszę, się że inwestycję taką jak muzeum zrealizowała firma z polską i tak długą tradycją jak Budimex.” W 2019 roku wybudowaliśmy też największe i najnowocześniejsze w Polsce centrum dystrybucyjne Lidl w Kałuszynie oraz Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – pierwszy w Polsce budynek użyteczności publicznej zaprojektowanych w energooszczędnym standardzie BREEAM (najbardziej rozpoznawalny na świecie certyfikat dla budownictwa ekologicznego). Weszliśmy w ostatni etap budowy Zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu (zaawansowanie prac na poziomie 85%) – inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców nadodrzańskich miejscowości w woj. śląskim, opolskim oraz dolnośląskim.

W 2019 roku rozpoczęliśmy też wiele nowych projektów. W Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim rozbudujemy szpitale. Tauron powierzył nam modernizację Elektrowni Łaziska, a na zlecenie PGNiG wybudujemy nową kotłownię w Elektrociepłowni Żerań. Z kolei GAZ-SYSTEM SA powierzył nam „Budowę gazociągu Strachocina-Granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”-stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji.

Oprócz realizacji inwestycji, które wspierają rozwój gospodarczy, społeczny, kultury i nauki Grupa Budimex nieustannie angażuje się też w projekty na rzecz rozwoju sektora budowlanego. Od dekady działa w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które promuje kulturę bezpiecznej pracy, opracowuje standardy i rozwiązania systemowe w celu eliminacji zagrożeń na budowach. Współpracuje z ORLEN Asfalt, Grupą LOTOS, Politechniką Gdańską i Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w celu obniżenia kosztów budowy i poprawy trwałości dróg przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami. W Konsorcjum z jednostkami naukowymi i badawczymi pracuje również nad stworzeniem dla PKP PLK innowacyjnych urządzeń, które pozwoliłyby na ograniczenie emisji drgań i hałasu. W Grupie Budimex realizowane są innowacyjne projekty, finansowane z funduszy krajowych, jak InRaViS i InRaNoS, których celem jest opracowanie rozwiązań chroniących ludzi i środowisko przed hałasem i drganiami, powodowanymi przez ruch kolejowy. Nasi inżynierowie oraz menedżerowie angażują się również w projekty międzynarodowe, finansowane przez Komisję Europejską, jak BIMERR – projekt, którego celem jest opracowanie narzędzi uzupełniających system BIM, przeznaczonych do analizy i planowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych, czy SAFEWAY – projekt mający na celu podniesienie odporności transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na zdarzenia ekstremalne i usprawnienie zarządzania infrastrukturą. Nasze działania prowadzimy w oparciu o zaawansowane technologie i rozwiązania materiałowe. Stosujemy filozofię zarządzania w oparciu o dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego, którą wspieramy nowatorskimi działaniami, stosując na przykład recykling destruktu drogowego.

Grupa Budimex zgodnie z przyjętą Strategią CSR w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze potrzeby lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Kontynuuje realizację dwóch kluczowych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności: Strefę Rodzica i Hello ICE. W 2019 roku otworzyliśmy jubileuszową 30. Strefę Rodzica w szpitalu dziecięcym w Chorzowie, gdzie powstała komfortowa przestrzeń do spędzania czasu dla małych pacjentów i ich rodziców. Rozszerzyliśmy formułę programu Hello ICE, który dotychczas skupiał się na edukacji dzieci szkół podstawowych z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o nowe elementy: mapę niebezpiecznych punktów, co pozwala nam je zidentyfikować i eliminować przy współpracy z lokalnymi władzami oraz stronę z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli i rodziców. W czwartym kwartale 2019 r. podjęliśmy także działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drogach dla przedszkolaków. W Białymstoku posadziliśmy też 200 drzew w ramach akcji „Drzewo za ankietę”.

Łączymy wieloletnią tradycję i doświadczenie z podejściem zarządczym nastawionym na poszukiwanie jeszcze lepszych i nowocześniejszych rozwiązań. Narzędzi i technologii, dzięki którym będziemy budować jeszcze efektywniej i sprawniej, sprawiając, że zrównoważony rozwój, nie będzie tylko koncepcją, ale dosłownie zmaterializuje się w postaci konkretnych obiektów budowalnych.

Od 2011 roku aż do ostatniego dnia notowania, wchodziliśmy w skład indeksu RESPECT. Obecnie znajdujemy się w grupie spółek notowanych w nowym WIG-ESG, który zastąpił wcześniejszy RESPECT Index

GRI: [ 102-2 ]

Jako grupa kapitałowa świadczymy usługi budowlano–montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą. Działamy też w sektorze deweloperskim oraz zarządzamy nieruchomościami. Niewielki zakres naszej oferty to działalność handlowa, produkcyjna i transportowa. Zajmujemy się również gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg oraz obsługą techniczną budynków