Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budimex Innowacje

Projekt „Budimex Innowacje” jest on ukierunkowany na wsparcie nowopowstających, innowacyjnych przedsiębiorstw, które podobnie jak my, chcą unowocześniać branżę budowlaną i deweloperską. Projekt ten to dla start-upów szansa na sprawdzenie w praktyce opracowanych rozwiązań – przeprowadzenie testów, badań w profesjonalnym środowisku biznesowym, produkcyjnym, usługowym. Wspierając innowacyjność i ciekawe pomysły angażujemy się we współpracę z uczelniami, akceleratorami, funduszami inwestycyjnymi i innymi partnerami zewnętrznymi. Poszukujemy pomysłodawców i twórców projektów z obszarów, w których sami staramy się podnosić jakość i efektywność – rozumianą nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale również środowiskowym i bezpieczeństwa pracy.