Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Poszanowanie różnorodności

Jako Grupa Budimex jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Jest to dobrowolna międzynarodowa inicjatywa stanowiąca zobowiązanie do równego traktowania wszystkich swoich pracowników oraz do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy, działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Budimex wdrożył Politykę Różnorodności odnoszącą się do równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres i podstawę zatrudnienia. W ramach Polityki zobowiązaliśmy się w spółce do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich form różnorodności. Polityka Różnorodności dotyczy również obszaru rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. Przełamujemy również bariery związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając w Budimeksie osoby z niepełnosprawnościami. W celu sprawnego zarządzania Polityką, wprowadzony został tzw. monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy (patrz: „Zarządzanie zgodnością, system compliance”), a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów. Corocznie rezultaty przestrzegania tej Polityki są raportowane do Zarządu.