Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Paliwa, energia i emisja CO2

Nasze zapotrzebowanie na paliwa i energię wynika przede wszystkim z:

  • produkcji masy bitumicznej,
  • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców i odpadów,
  • wykorzystania pojazdów służbowych.

Bieżąca energochłonność prac (i będąca jej konsekwencją emisyjność) jest ściśle powiązana z etapem, na którym znajduje się aktualnie realizacja inwestycji (np. zwiększone zapotrzebowanie na transport, pracę maszyn, czy produkcję masy bitumicznej). Stosunkowo długi, bo znacząco przekraczający rok, cykl realizacji kontraktu sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonności w ujęciu rocznym, bywa dość niemiarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym. Te jednak mają miejsce, ponieważ podejmujemy działania mające na celu właśnie trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności, np. poprzez sukcesywną wymianę sprzętu na bardziej przyjazny środowisku. Podejmujemy również działania edukacyjne mające na celu uwrażliwienie pracowników na te kwestie i racjonalizację ich zachowań. Chodzi o zaszczepienie zdrowych nawyków i eliminację złych praktyk, które przekładają się m.in. na zwiększone zużycie paliw i energii. W 2019 roku w Budimeksie SA pojawiły się pierwsze pojazdy elektryczne. Ciekawym rozwiązaniem są też ciche i przyjazne dla środowiska śmieciarki zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG). Trzy takie pojazdy dołączyły we wrześniu do wrocławskiej floty FBSerwis SA.