Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Budimex w liczbach

GRI: [ 102-7 ]

Grupa Budimex w liczbach w 2019 roku:

Liczba pracowników: 7 474
Przychody ze sprzedaży: 7 569 663 tys. zł
Zysk netto: 228 851 tys. zł
Suma aktywów: 6 673 959 tys. zł
Kapitał własny: 836 640 tys. zł
Zobowiązania długoterminowe: 1 049 392 tys. zł
Nakłady na badania i rozwój (B+R): 2 101 tys. zł.
Liczba jednostek laboratoryjnych: 27
Liczba metod akredytowane metody badawcze: 53
Liczba kontrahentów współpracujących w ciągu roku z Budimex: 17 198
Średnia pensja robotnika w Budimex: 5 197 zł (brutto)