Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Działalność na terenach cennych przyrodniczo

Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

GRI: [ 304-1, 304-3 ]
Nazwa kontraktu Data rozpoczęcia robót Obszary Chronione
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów” 22.07.2019 Natura 2000 – strefa chronionego krajobrazu “Dolina Baryczy”
“Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na odcinku Podg. Most Wisła – Czechowice – Dziedzice – Zabrzeg linia 139 Czechowice-Dziedzice” 11.10.2019 Rezerwat przyrody “Rotuz”; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH240039 „Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki”; Pomnik przyrody Aleja Dębowa przy ul. Bielskiej i Cieszyńskiej (199 szt.) na terenie gminy Chybie
“S61 Zad3 Wysokie – Raczki” 04.07.2018 Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich
Gazociąg Strachocina – Granica RP 19.07.2019 Obszar Natura 2000 – Beskid Niski PLB180002 oraz Bieszczady PLC180001; Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego; Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy; Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bieszczady PLC180001; Dorzecze Górnego Sanu PLH180021; Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski PLB180002; Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego; Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu; Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy; Ostoja Jaśliska PLH180014
Trasa kaszubska S6 Słupsk – Gdańsk cz.1 11.06.2018 Natura 2000 – Płaty siedlisk przyrodniczych; otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Linia kolejowa nr 7 Dęblin – Nałęczów 01.04.2019 Obszar Natura 2000 “Puławy” PLH060055; Kazimierski Park Krajobrazowy
Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło 25.03.2019 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami PLH180052
S3 Miękowo – koniec obw.Brzozowa cz.1 06.05.2019 Obszar Natura 2000 “Puszcza Goleniowska” PLB320012;