Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Projekty badawczo-rozwojowe

Poszczególne kontrakty i realizacje wykorzystają innowacyjne rozwiązania. Z jednej strony poszczególne obiekty budowlane mogą funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony. Przykładowo mogą być bardziej energooszczędne, czy wykorzystywać deszczówkę. Z drugiej strony samo wykonawstwo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym może być bardziej efektywne zarówno w ujęciu kosztowym, jak też środowiskowym. Wkład w rozwój społeczno-gospodarczy to nie tylko materialne efekty realizowanych kontraktów, ale właśnie innowacyjne pomysły wypracowywane na potrzeby ich realizacji. To również postęp technologiczny i rozwiązania inicjowane przez przedsiębiorstwa, takie jak nasze.

W 2019 roku stojący na czele naszej grupy kapitałowej Budimex SA kontynuował realizację projektów badawczo-rozwojowych w obszarach zastosowania modelowania informacji o budynku (BIM) w termomodernizacji, testowania innowacyjnych materiałów w budownictwie kolejowym oraz tworzenia platformy wspomagającej bezpieczeństwo na transeuropejskich sieciach transportowych TEN-T. Dwa międzynarodowe przedsięwzięcia BIMERR i SAFEWAY finansowane są ze środków Unii Europejskiej z Programu Horyzont 2020, natomiast dwa projekty krajowe związane z kolejnictwem InRaNos i InRaVis są współfinansowane z funduszy PKP PLK oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektów z dofinansowaniem na poziomie Komisji Europejskiej i Krajowym, w których uczestniczą nasze spółki to:

  • SAFEWAY – System zarządzania infrastrukturą, wspomagający reagowanie na ekstremalne zdarzenia na transeuropejskich sieciach transportowych (TEN-T) – 4 869 100 EUR
  • BIMERR – Opracowanie pakietu narzędzi uzupełniających technologię BIM, wspierających proces renowacji energetycznej istniejących budynków mieszkaniowych – 6 933 320 EUR
  • InRaNoS (BRIK) – Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego – 3 923 365 zł
  • InRaViS (BRIK) – Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego – 7 309 154 zł