Integrated report 2019
Logo Budimex

Membership in organisations

GRI: [ 102-13 ]

Membership in organisations:

 • Business Centre Club (BCC),
 • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda (Transport Development Centre – Luxtorpeda Cluster)
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich (Federation of Polish Entrepreneurs)
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa (Polish Chamber of Power Industry and Civil Engineering),
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (Polish Chamber of Power Industry and Environment Protection; IGEiOŚ),
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Polish Land Transport Chamber of Commerce; IGTL)
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (Polish Chamber of Road Building; OIGD),
 • Polish Cluster of Construction Exporters,
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (Polish Association of Construction Employers; PZPB)
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (Polish Asphalt Pavement Association; PSWNA)
 • Polsko-Litewska Izba Handlowa (Polish and Lithuanian Chamber of Commerce),
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (Polish-Spanish Chamber of Commerce; PHIG)
 • Porozumienie Pracodawców RP (Alliance of the Employers of the Republic of Poland),
 • Railway Business Forum (RBF)
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Polish Association of Issuers; SEG)