Raport zintegrowany 2019
Budynek Grafika fale

Raport
zintegrowany
2019

Czytaj więcej

List prezesa


Grupa Budimex 2019 rok zakończyła z przychodem wynoszącym 7,57 mld złotych.
Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 226 mln zł, co daje rentowność na poziomie 3%.

Z poważaniem,
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu Budimex SA

Czytaj więcej

Dariusz Blocher Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Budimeksu SA
Budynek terminala lotniczego

O firmie Czytaj więcej

Budynek
Tory

Wkład w rozwój
infrastruktury
i kultura innowacji


Budowa obwodnicy
Olsztyna na drodze

S51

Budowa Al. Polski Walczącej
w Warszawie

Ekologiczny Biurowiec .BIG
(Ghelamco Poland)

Budowa Aparthotelu
"Termy Uniejów"

Marecki Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne

MCER

Autostradowa Obwodnica
Częstochowy A1

Budowa drogi
ekspresowej

S7

Trasa Niepodległości
w Białymstoku

Modernizacja LCS Kutno
na linii kolejowej

E-20

Muzeum Żołnierzy
Wyklętych w Ostrołęce

Budowa centrum dystrybucyjnego
LIDL w Kałuszynie

O raporcie


Niniejszy raport, jest kolejnym rocznym raportem zintegrowanym, tj. prezentującym całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

Czytaj więcej

O raporcie


Niniejszy raport, jest kolejnym rocznym raportem zintegrowanym, tj. prezentującym całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex.

Czytaj więcej