Tabele z danymi niefinansowymi

Wskaźniki na stronie:

GRI:

 
 

Wypadki i choroby zawodowe

I. Wypadki przy pracy

20192020
Grupa Budimex
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych20
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych145134
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych9.419.06
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych12
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych0.060.13
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych142132
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych9.229.6
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich12
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich7253
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich2.511.95
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich33
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich0.10.1
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich6848
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich2.371.77
Budimex S.A.  
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników własnych10
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników własnych7262
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych7.466.75
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników własnych11
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych0.10.1
wypadki przy pracy lekkie wśród pracowników własnych7061
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników własnych7.256.64
wypadki przy pracy śmiertelne wśród pracowników podmiotów trzecich12
wypadki przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich7249
wskaźnik wypadkowości wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich4.032.9
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich33
wskaźnik wypadkowości wypadków ciężkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich0.170.18
wypadki przy pracy ciężkie wśród pracowników podmiotów trzecich6844
wskaźnik wypadkowości wypadków lekkich przy pracy ogółem wśród pracowników podmiotów trzecich3.812.61

Uwaga: dla wskaźników wypadkowości wskazanych przez GRI Standards przyjęto przelicznik 1 000 000 godzin pracy, czyli kalkulowano je jako liczbę wypadków podzieloną przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin, a następnie pomnożoną przez 1 000 000 h. W przypadku braku dokładnej rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przyjmowano iloczyn liczby pracowników i liczby godzin pracy w roku przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy.

II. Choroby zawodowe

20192020
Grupa Budimex
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych00
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych01
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich00
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich00
Budimex S.A.
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników własnych00
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników własnych01
liczba osób zmarłych w wyniku chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich00
liczba zidentyfikowanych przypadków chorób zawodowych wśród pracowników podmiotów trzecich00