GRI:

Stopniowo przygotowywane są inwestycje w obszarze budownictwa wodnego. W przypadku projektów portowych planowane są 3 duże inwestycje w terminale kontenerowe w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Dla portu w Gdańsku został już wybrany doradca strategiczny, natomiast w Gdyni i Świnoujściu wciąż trwają postępowania, mające wyłonić inwestora i późniejszego operatora terminalu głębokowodnego. Inwestycją w Gdyni są zainteresowane 4 podmioty, natomiast otwarcie ofert na realizację portu w Świnoujściu ma nastąpić w drugim kwartale 2021 roku. Całkowita wartość inwestycji w porty morskie szacowana jest na ponad 20 miliardów złotych. W bieżącym roku powinna zostać opublikowana ostateczna wersja Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, która obejmie drogę wodną E30 na Odrze na odcinku od granicy z Czechami do Świnoujścia. Ponadto planowane są inwestycje w drogę wodną E40 na Wiśle od Gdańska do Warszawy, Narew i Bug oraz drogę wodną E70 na Odrze od Kanału Odra-Hawela do Kostrzynia, drogę wodną Wisła-Odra, Dolną Wisłę i Szkarpawę. Szacowany koszt inwestycji w rozwój infrastruktury transportu wodnego wynosi ponad 77 miliardów złotych. Spośród inwestycji w infrastrukturę hydrologiczną najbardziej zaawansowany jest program ochrony przeciwpowodziowej, który uzyskał finansowanie Banku Światowego. Kluczową inwestycją w jego ramach jest największy zbiornik przeciwpowodziowy o pojemności 185 milionów metrów sześciennych w Raciborzu.