Tabele z danymi niefinansowymi

GRI:

 
 

Działalność charytatywna, sponsoringowa i innowacyjna

Działalność charytatywna, sponsoringowa i innowacyjna

20192020
Grupa Budimex
darowizny (tysiące złotych)8834,761
sponsoring (tysiące złotych)1,6501,242
Budimex S.A.
darowizny (tysiące złotych)8044,094
sponsoring (tysiące złotych)1,5811,226