GRI:

Spółki z Grupy Budimex są członkami następujących organizacji:

 • Business Centre Club (BCC),
 • Centrum Rozwoju Transportu – Klaster Luxtorpeda,
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Budownictwa,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ),
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL),
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa (OIGD),
 • Polski Klaster Eksporterów Budownictwa,
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), w którym przedstawiciel Budimex S.A. pełni funkcję Członka Zarządu,
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), w którym Prezes Zarządu Budimex S.A. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego,
 • Polsko-Litewska Izba Handlowa,
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG),
 • Porozumienie Pracodawców RP,
 • Railway Business Forum (RBF),
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG),
 • Wschodni Klaster Budowlany.