GRI:

Grupa Budimex w liczbach w 2020 roku:

Przychody

Zysk netto

Portfel zamówień

Liczba zatrudnionych

Kwota darowizn

Grupa Budimex
2020
obszar finansowy
przychody 8 382 mln zł
EBITDA 776 mln zł
zysk netto 459 mln zł
portfel zamówień 12 721 mln zł
kontrakty podpisane 8 976 mln zł
gotówka netto 2 125 mln zł
kapitalizacja na GPW (31.12.’19) 7 851 mln zł
zapłacone podatki (CIT, PIT, VAT) i ZUS 1 262 mln zł
rekomendowana dywidenda za rok 2020 16,7
przedsprzedaż w segmencie deweloperskim 1 672 mieszkania
obszar pracowniczy
liczba zatrudnionych osób 7 273
liczba wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych 134
stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet wg zajmowanego stanowiska
stanowiska robotnicze 1,161
stanowiska nierobotnicze 1,203
stanowiska kierownicze 1,065
stanowiska dyrektorskie 1,127
obszar społeczny
kwota darowizn 4 761 tys. zł
obszar środowiskowy
łączne zużycie energii elektrycznej 960 062,73 GJ
łączna emisja CO2 (zakres 1 i 2) 81 428,79 t CO2e
łączne zużycie wody 199 509,22 m3
obszar przeciwdziałania korupcji i praw człowieka
liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0
liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0