2020Raport zintegrowany

List Prezesa

To był szczególny rok dla nas wszystkich. Pomimo pandemii, Grupa Budimex 2020 rok zakończyła z przychodem ze sprzedaży wynoszącym ponad 8,3 mld. Odnotowaliśmy sprzedaż na wyższym poziomie niż nasze założenia i prognozy.

Prezes Zarządu Budimex SA
Dariusz Blocher

Czytaj więcej

O firmie

Grupa Budimex to niekwestionowany lider rynku budowlanego. Doświadczenie, potencjał i zasoby, jakimi dysponuje, pozwalają jej prowadzić rocznie blisko 300 projektów z obszarów infrastruktury drogowej, kolejowej, użyteczności publicznej oraz przemysłowej.

Czytaj więcej

Budimex realizuje swoją misję z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników.

Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju
Nagrody i wyróżnienia
Projekty badawczo-rozwojowe
Łańcuch dostaw

Wyniki finansowe Grupy Budimex

W 2020 roku Grupa Budimex powiększyła zysk dwukrotnie: z 226 do 459 mln zł, co dało jej rentowność na poziomie 5,5%, która względem 2019 roku wzrosła o 2,5 punktu procentowego.

Czytaj więcej

Wkład w rozwój infrastruktury i kultura innowacji

Istotne inwestycje zrealizowane w 2020 roku.

Czytaj więcej
LCS Idzikowice dla PKP PLK
Zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu dla PGW Wody Polskie
Linia kolejowa Lublin LOT C Dęblin-Nałęczów dla PKP PLK
Biurowiec TDT dla Transportowego Dozoru Technicznego
Centrum komunikacyjne dla Urzędu Miasta Kielce
Alchemium dla Politechniki Łódzkiej
Centrum biurowo-kulturalne Monopolis w Łodzi dla Virako Sp. z o. o.
Dworzec w Białymstoku dla PKP S.A.

Zrównoważony rozwój

Troska o środowisko to nie tylko dobra wola, ale też obowiązek i nieodłączny element prowadzenia biznesu. Każdy projekt, w który angażuje się Budimex S.A., jeszcze przed rozpoczęciem prac jest rygorystycznie oceniany pod kątem ryzyk środowiskowych oraz sposobów ich łagodzenia.