GRI:

W ubiegłym roku odnotowano 19% zmniejszenie liczby sprzedanych mieszkań, pomimo spadku kosztów kredytów i szukania przez inwestorów sposobu na bezpieczne lokowanie kapitału, co zostało powodowane pojawieniem się i trwaniem pandemii. Na 6 największych rynkach, tj. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście sprzedano 53 tysiące mieszkań względem 65,4 tysiąca w 2019 roku. Ubiegły rok był także kolejnym, w którym odnotowano wzrost cen mieszkań. Na rynku pierwotnym wyniósł on – w zależności od miasta – od 3 do nawet 12%. W obecnej sytuacji trudno jest określić kierunek ewolucji sprzedaży mieszkań w najbliższych latach. Ponadto zmniejsza się baza gruntów, którymi dysponują deweloperzy, co w konsekwencji może prowadzić do dalszych wzrostów cen na rynku mieszkaniowym, podobnie jak wzrost kosztów materiałów budowlanych i zatrudnienia. W 2020 roku, w ramach programu „Mieszkanie Plus”, wybudowano lub rozpoczęto budowę ponad 26 tysięcy mieszkań w stosunku do planowanych 100 tysięcy. W styczniu 2021 roku uchwalono ustawę „Lokal za grunt”, zakładającą szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Dokument przewiduje, że gmina, w zamian za przekazanie gruntu pod budowę mieszkań, otrzyma od inwestora część lokali. Na działce pozyskanej od gminy inwestor będzie mógł wybudować nowy lub wyremontować już istniejący budynek.