GRI:

Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano–montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, prowadzi aktywność deweloperską, zarządza nieruchomościami, zajmuje się produkcją i oferowaniem usług, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, a także obsługą techniczną budynków. Jest obecna w Polsce, Niemczech i na Litwie.

W przypadku działalności budowlanej realizuje zadania we wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych kończąc. Kontrakty budowlane prowadzi na terenie Polski, a w ograniczonej skali także na rynkach zagranicznych. Jest aktywna dewelopersko w pięciu polskich aglomeracjach. Również obszar funkcjonowania spółek z Grupy FBSerwis obejmuje cały kraj.

W 2020 roku ponad połowa zysku operacyjnego Grupy Budimex została wypracowana dzięki działalności budowlanej. Udział segmentu deweloperskiego oraz usługowego stanowił odpowiednio 30% i 12%.

Grupa dokłada wszelkich starań, aby realizować powierzone zadania w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jakości. Wieloletnie doświadczenie w obszarze budowlanym oraz ugruntowana pozycja na rynku deweloperskim umożliwia jej oferowanie unikalnej oferty mieszkaniowej, którą cechuje wysoka jakość i szeroka obsługa posprzedażowa.

Mostostal Kraków S.A. świadczy usługi budowlano-montażowe. Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego. Oferuje również usługi projektowe.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską – odpowiada za zakup i przygotowanie gruntów inwestycyjnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań, a także wynajmem i obsługę nieruchomości na własny rachunek.

FBSerwis S.A. zajmuje się gospodarką odpadami, świadczy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i obsługą techniczną budynków.