Surowcami i materiałami najczęściej wykorzystywanymi podczas prac prowadzonych przez Grupę Budimex są: asfalt drogowy zwykły i modyfikowany, cement, beton, stal, spoiwa hydrauliczne, mączka wapienna, kruszywa: asfaltowe (w tym piasek i grys), budowlane (piasek, żwir), drogowe (piasek, grys i inne), kamień hydrotechniczny i tłuczeń kolejowy. Z tych materiałów powtórnemu przetworzeniu potencjalnie ulegają: żużel, urobek skalny, cement, kruszywo łamane do masy bitumicznej, mieszanki z kruszyw łamanych, beton, stal, drewno. Efektywne (środowiskowo i ekonomicznie) zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały i surowce oraz ich recyklingiem umożliwia system monitoringu VE (value engineering).

Grupa, aby zoptymalizować transport materiałów i tym samym zminimalizować ślad węglowy całej inwestycji, prowadzi własne wytwórnie mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5–6 tygodni mogą być przeniesione do innej lokalizacji.

Szczegółowa informacja na temat zużycia surowców i materiałów znajduje się TUTAJ .