GRI:

W drugiej połowie 2020 roku spółka opracowała „Strategię CSR na lata 2021–2023”, która odwołuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i dzieli się na sześć kluczowych obszarów odpowiedzialności:

zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat

troska o rozwój pracowników i satysfakcję z pracy

dbałość o najwyższą jakość oraz budowę kultury innowacji w spółce

przeciwdziałanie nadużyciom

dialog z lokalnymi społecznościami i wspieraniu ich