GRI:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapowiadają dalsze inwestycje. Prezes URE zatwierdził „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2021-2030. Suma nakładów inwestycyjnych przewidzianych w nim wynosi około 14 miliardów złotych w cenach z 2019 roku. W październiku 2020 roku zakończono budowę linii Mikułowa – Czarna. W najbliższym czasie do użytku oddane zostaną także połączenia liniowe relacji Mikułowa - Pasikurowice oraz Czarna – Pasikurowice. W ubiegłym roku spółka poinformowała o podpisaniu umowy z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Projekt zakłada stworzenie połączenia energetycznego pomiędzy Polską, Litwą, Łotwą oraz Estonią. Dofinansowanie na budowę sieci pomiędzy Polską i Litwą wynosi 493 miliony euro. W lutym 2021 roku rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego. W przyszłym roku zostaną uruchomione prace na linii elektroenergetycznej Kozienice – Miłosna, na budowę której PSE otrzymało już decyzję środowiskową. Obecnie trwa projektowanie oraz przetarg na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych. W ciągu 10 najbliższych lat PSE zapowiada inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku o wartości ok. 950 milionów złotych.

W ostatnim roku segment budownictwa energetycznego utrzymał dobre tempo wzrostu. Do użytku oddano inwestycje w Jaworznie o mocy 910 MW oraz w Stalowej Woli o mocy 450 MW. Obecnie kończy się budowa bloku energetycznego w Turowie o mocy 450 MW oraz na warszawskim Żeraniu o mocy 500 MW. Niedawno rozpoczęła się budowa elektrowni w Puławach i Nowym Czarnowie. Zarząd spółki Enea zdecydował o rezygnacji z finansowania projektu budowy nowego bloku gazowego zlokalizowanego w Elektrowni Ostrołęka. Pierwotnie zakładano budowę bloku węglowego, lecz ostatecznie PKN ORLEN zdecydował o realizacji bloku gazowego we współpracy z PGNiG. Na etapie planowania jest budowa bloku gazowo-parowego „Nowa Czechnica” w podwrocławskich Siechnicach, który ma zastąpić dotychczasowy blok węglowy. W zeszłym roku podpisano z Gaz-Systemem umowę przyłączeniową do sieci gazowej. PKN ORLEN poinformował o wyborze firmy Northland Power Inc. jako partnera do realizacji morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. PKN ORLEN podpisał już umowę przyłączeniową z PSE. Prace budowlane rozpoczną się w 2023 roku i potrwają 3 lata. Przygotowania do realizacji morskich elektrowni prowadzi również spółka PGE, która na początku 2021 roku podpisała umowę z Orsted dotyczącą utworzenia spółki zajmującej się budową i eksploatacją dwóch inwestycji o mocy do 2,5 GW. Łącznie PGE planuje wybudować 3 morskie farmy wiatrowe o całkowitej mocy do 3,5 GW.

Rząd przyjął uchwałę „Polityka Energetyczna Polski do 2040”, która wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego. Strategia ma się opierać na 3 filarach – sprawiedliwej transformacji wszystkich regionów, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. Dokument zakłada, że w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto powinien osiągnąć 23%, emisja gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona o 30% w stosunku do 1990 roku, oraz że wybudowane zostaną elektrownie morskie o mocy 5,9 GW. W 2033 roku planowane jest uruchomienie elektrowni jądrowej w jednej z czterech lokalizacji, tj. w Lubiatowej, Żarnowcu, okolicach Pątnowa lub Bełchatowa. W Polsce ma w sumie powstać 6 bloków jądrowych.

W listopadzie zeszłego roku Gaz-System ogłosił ponowne konsultacje w sprawie korekty „Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029”. W grudniu 2020 spółka poinformowała o podpisaniu umów z wykonawcami na wszystkie odcinki projektu Baltic-Pipe, który do 2022 roku obejmuje wybudowanie 900 kilometrów gazociągu. Pierwsze prace budowlane już się rozpoczęły. Spółka Polskie LNG (Grupa Kapitałowa Gaz-System) otrzymała pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych w terminalu LNG w Świnoujściu. W lutym 2021 roku litewski operator systemu przesyłowego Amber Grid poinformował, że ułożono 126 kilometrów gazociągu pomiędzy Polską i Litwą. Do końca roku planowane jest zakończenie całej inwestycji o łącznej długości 165 kilometrów.