GRI:

Budimex dba o zdrowie, rozwój i komfort pracowników, zapewniając im przyjazne miejsce pracy oraz bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. W ramach programu „Budimex i Ty” podejmowane są działania, których celem jest budowanie angażującego środowiska pracy.

Pracownicy Budimeksu mają również możliwość skorzystania z dofinansowania udziału w wydarzeniach sportowych, w których reprezentują firmę, np. „Poland Business Run” czy „Bieg Mikołajkowy”. Spółka wspiera i promuje uprawiane przez nich hobby poprzez cykl rozmów i artykułów pn. „Jedna firma, wiele pasji” publikowanych w intranecie. Na jego łamach pracownicy dzielą się swoimi zainteresowaniami, wzajemnie się inspirując i motywując do prowadzenia aktywnego stylu życia.

Budimex oferuje pracownikom m.in. następujące benefity:

  • dopłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – spółki z Grupy Budimex zdecydowały się na dodatkowe, dobrowolne dopłaty do składek miesięcznych, dzięki którym pracownicy będą mogli otrzymać wyższe emerytury,
  • bogaty pakiet świadczeń medycznych bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko,
  • szeroki wybór usług w programie „MyBenefit”, dzięki czemu każdy pracownik może sam zdecydować na co przeznaczy przypadające na niego środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • dofinansowanie aktywności sportowych w ramach inicjatywy „Aktywni BX” (sekcje sportowe) oraz możliwość korzystania z obiektów sportowych dzięki karcie „MultiSport”,
  • ubezpieczenie na życie oraz opcję rozszerzenia go o dodatkowe kategorie ryzyka (poza ryzykami, których ubezpieczanie opłacane jest przez pracodawcę),
  • dodatkowy, płatny dzień wolny w dniu urodzin lub imienin,
  • atrakcyjnie oprocentowane pożyczki i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
  • dodatki mieszkaniowe dla pracowników umysłowych,
  • upominki dla mam z okazji narodzin dziecka,
  • dofinansowanie pozyskiwania uprawnień zawodowych.

Pracownicy fizyczni są z zasady zatrudniani na umowę o pracę. Ponadto, jeśli pracują z dala od miejsca zamieszkania, mogą liczyć na darmowe zakwaterowanie. Wszyscy pracownicy fizyczni, niezależnie od tego, czy pracują w delegacji, czy w miejscu zamieszkania, codziennie mają zapewniony bezpłatny obiad.

Budimex S.A. jest pierwszą spółką w Grupie Ferrovial i jedną z pierwszych firm w Polsce, która wdraża „Human Resources Information System” (HRIS) stworzony przez Oracle. W 2020 roku objęto tym rozwiązaniem główne procesy „miękkiego” HR, takie jak ocena okresowa, stawianie celów, szkolenia i rozwój. W dalszej kolejności włączone zostaną również procesy związane z rekrutacją, rozwojem, planowaniem sukcesji, a także wsparciem dla obszaru wynagrodzeń i benefitów. W ten sposób Budimex zapewnia pracownikom i przełożonym elastyczną samoobsługę, zgodną z najnowszymi światowymi praktykami. HRIS obejmuje blisko 6 tysięcy pracowników w 5 spółkach Grupy Budimex. Prace nad wdrożeniem systemu trwają od początku 2019 roku. To największy taki projekt realizowany w branży budowlanej i jedno z największych wdrożeń rozwiązań chmurowych w Polsce. HRIS będzie wspierał realizację działań HR poprzez dostęp pracowników do systemu za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu.